Studentu apmaiņa notiek Socrates un Erasmus programmas ietvaros.

Darbības jomas:
Izglītība, bizness, tūrisms, kultūra, starptautiskie sakari.

Mūsu kontakti

SPPA ir plaši sakari ar vairākām Eiropas un vietējām organizācijām, mācību iestādēm. SPPA pastāvīgi strādā ārzemju speciālisti.

Informācija un uzziņas

Dokumentu pieņemšanas komisija / informācija 67506257

Agstskolai ERASMUS programmas ietvaros ir sadarbības ligumi ar Franciju, Somiju, Vāciju, Itāliju un Portugāli.

Klubi

SPPA Tulkošanas programmā aktīvi darbojas itāļu, spāņu, vācu, franču, angļu klubi.

Itāļu klubs - kluba ietvaros notiek itāliešu valodas kursi, kinofestivāli, Itālijas kultūras nedēļas republikas līmenī. Mums ir plaši kontakti ar Itālijas biznesmeniem, kuri strādā Latvijā. Mēs pieņemam Itālijas viesus, paplašinot starpkultūru kontaktus starp Itāliju un Latviju.

Spāņu klubs - lai piedalītos spāņu svētkos, nebūt nav nepieciešams doties uz Spāniju.Tikai šeit, spāņu klubā, jūs varēsiet pilnībā izjust neatkārtojumu jautrības un atraisītības atmosfēru, kura jums ļaus justies kā Spānijā. Spāņu mūzikas skaņas un dzeja nevienu neatstās vienaldzīgu.

Vācu klubs - aicina visus, kuri grib piedalīties mūsu tikšanās. Jūs varēsiet vairāk uzzināt par vācu kultūru, tradīcijām, svētkiem. Reizēm tikšanās piedalās Vācijas pārstāvji, kas Jums dos iespēju sarunāties ar cilvēkiem, kuriem vācu valoda ir dzimtā valoda un Jūs varēsiet pilnā mērā iejusties draudzības un sapratnes atmosfērā, kas vienmēr valda mūsu klubā.

Angļu klubs - Ceļojums daudzu tūkstošu jūdžu garumā sākas ar vienu soli...

Izdarīsim kopā šo pirmo soli ceļā uz valdzinošo angļu tradīciju un skanīgās angļu valodas pasauli, ar noteikumu, ka jums radusies vēlēšanās:
 • Tuvināt savu vārdu krājumu Šekspīra vārdnīcai, kurš apkopoti 30.000 vārdu;
 • Kaut uz mirkli justies īstam angļu džentlmenim, kurš galanti tērzē par tēmu: “Kāds ārā ir laiks?’
 • Pavērt noslēpumainības plīvuru, kas slēpj angļu karalisko galmu;
 • Kā arī pārliecināties par to, ka kreisās puses satiksme ne tuvu nav angļu kaprīze, bet daudzu gadsimtu gaitā izveidojusies tradīcija, kas radusies jau drosmīgo bruņinieku laikā;
 • Vismaz teorētiski apgūt kriketa spēles (kuras tradīcijas veidojušas vairāk kā 750. gadus) noteikumus, tādā veidā angļu acīs iegūt inteliģenta cilvēka statusu;
 • Ne ar ko neatšķirties no patstāvīgiem angļu krodziņu apmeklētājiem;
 • Kaut nedaudz tuvoties “smalkā angļu humora” noslēpumu atrisinājumam un pat adekvāti reaģēt uz slavenajiem jociņiem;
 • Atskārst, ka angļu valoda nav tikai angļu privilēģija...

Franču klubs - Šeit tiekas visi, kas mīl Franciju, franču valodu, kas gribētu tuvāk iepazīties ar franču dzīvi un tradīcijām.

Kluba programmā:
 • Tikšanās ar mūsu augstskolas un Rīgas viesiem.
 • Tematiskās izstādes.
 • Videofilmu skatīšanās franču valodā.

Mēs būsim priecīgi, ja atnāksiet.

SPPA pārtauca izglītības iestādes darbību un vairs neuzņem studentus. Sekojiet pasākumiem mūsu partnerorganizācijām - "Psiholoģiskās Konsultēšanas Baltijas Asociācijai" Балтийская Ассоциация психологов-консультантов | Facebook un Alternatīvai Akadēmijai Trešais vecums.

 

 

Profesionālā studiju programma

Tulkošanas programma nodibināta 1994. gadā. 2008. gadā 31. decembrī studiju programma akreditēta uz 6 gadiem. 2013. gada 31.maijā bakalaura un maģistra studiju programmas ir akreditētas uz diviem gadiem.

Pašnovērtējuma ziņojumi

Tulks, tulkotājs, tulks-referents 2008./2009. ak.g.

Tulks, tulkotājs, tulks-referents 2009./2010. ak.g.

Tulks, tulkotājs, tulks-referents 2010./2011. ak.g.

Tulkošanas maģistrantūra 2008./2009. ak.g.

Tulkošanas maģistrantūra 2009./2010. ak.g.

Tulkošanas maģistrantūra 2010./2011.ak.g.

Tulku fakultātes pašnovērtējums 2011./2012.ak.g.

Tulku fakultātes pašnovērtējums 2012./2013.ak.g.

Studiju virziena "Tulkošana" pašnovērtējums 2013./2014.ak.g.

 

Fakultātē tiek sagatavoti šādi speciālisti:
 • Tulks-tulkotājs;
 • Tulks-referents.
Mācību ilgums un formas:
 • Dienas nodaļa , krievu un latviešu plūsma – 4 gadi.
 • Vakara nodaļa, krievu un latviešu plūsma – 4,5 gadi.

Studiju apmaksa tiek veikta vienu reizi gadā, pusgadā vai kvartālā.

Tulkošanas programmā iespējams apgūt šādas valodas

Pirmā svešvaloda:
 • angļu/vācu/latviešu/krievu/franču.
Otrā svešvaloda:
 • franču/vācu/angļu/spāņu/latviešu/krievu/itāliešu.

Fakultatīvais trešās svešvalodas kurss (spāņu, itāliešu, ķīniešu, krievu, poļu, japāņu u.c.) ir pēc studenta izvēles.

Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs

SPPА Tulkošanas programmai ir sadarbības līgumi ar Savonlinnas universitāti Somijā (angļu valodas apguve), ar Lionas universitāti Lumjera 2 Francijā, kontakti ar L.Pastēra universitāti Strasbūrā, Francijā. SPPA sadarbojas arī ar starptautiskām profesionālām asociācijām, piem., ar Tulkotāju asociāciju Francijā, Augstskolu pasniedzēju asociāciju Francijā. Ir noslēgti līgumi universitāti Vācijā (Ķelnē), Itālijā (Milānas universitāte), Portugālē (Lisabonas universitāte), Krievijā (Kalugas universitāte) (studentu un docētāju apmaiņa ERASMUS programmas ietvaros, līdzdalība zinātniskās konferencēs u.c.). SPPA uztur kontaktus un tai ir noslēgtie sadarbības līgumi arī ar Latvijas augstskolām, piemēram, Ventspils augstskolu, Sоciālo Tehnoloģiju augstskolu.

SPPA ir ilgstoši kontakti ar Francijas vēstniecību Latvijā (Centre Culturel Français).

Ārvalstu vieslektori

Tulkošanas programmā ir strādājuši vairāki ārvalstu vieslektori – Navas Mesa Vicente no Spānijas, Valérie Jaudouin, Carole S: Veronique Feau, Céline Jartoux, Mohameds Lalū no Francijas, Luīza Liflendere-Leskinene no Somijas, Gabriela Galstere no Vācijas, A. Berdicevskij no Austrijas. Ārvalstu vieslektori galvenokārt vada studentiem praktiskās nodarbības svešvalodā, attīsta praktiskās tulkošanas prasmes un iemaņas, kā arī lasa atsevišķas starpkultūru komunikācijas disciplīnas.

Sadarbība ar darba devējiem

Darba devēji palīdz paaugstināt tulku-tulkotāju sagatavošanas līmeni. Veiksmīgās sadarbības rezultātā darba devēji pastāvīgi piedalās kvalifikācijas eksāmenu komisijā. Darba devēji piedalās arī studentu sapulcēs, stāstot par saviem uzņēmumiem, lai aicinātu mūsu fakultātes studentus strādāt pie sevis. Profesionālās trīs mēnešu stažēšanās laikā darba devējiem ir iespēja novērtēt studentu profesionālās īpašības, dot savas rekomendācijas vai izteikt savus novēlējumus Tulku fakultātes stažēšanās vadītājiem. Mūsu docētāji turpina apvienot pasniegšanu fakultātē un praktisko profesionālo rakstveida un mutvārdu tulkošanu (bieži sinhronu) kā Latvijā, tā arī ārzemēs.

Absolventi pārsvarā strādā uzņēmējdarbības jomā, kā arī valsts iestādēs un ir veiksmīgi integrējušies darba tirgū.

Vairums darba devēju studentu sniegumu vērtē pozitīvi.

Tulkošanas programmā darbojas

Valodu resursu centrs (VRC), kura galvenais mērķis ir nodrošināt studentiem lielāku patstāvību mācību procesā. VRC studenti var patstāvīgi apgūt svešvalodas atbilstoši savām interesēm un zināšanu līmenim, izmantojot modernas tehnoloģijas:
 • franču, angļu, vācu, spāņu, itāliešu valodas klubi;
 • teātris;
 • mākslas galerija;
 • tulkošanas studija;
 • psiholoģiskās studijas, radošās darbnīcas.

Uzņemšanas noteikumi

Tulkošanas programmā tiek uzņemtas personas ar vidējo un augstāko izglītību. Tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu rezultāti svešvalodā (A, B, C, D, E) un dzimtajā valodā.

Iestājpārbaudījumi
 • prasmju strādāt ar datoru diagnosticēšana;
 • reflektanta personības īpašību noteikšana.

SPPA darbojas

Maģistrantūras programma

Maģistrantūras programma nodibināta 2004. gadā, 2013. gadā akreditēta uz 2 gadiem. Maģistrantūras programmā «Tulkošanas metodika un prakse» tiek sagatavoti speciālisti tulkošanas tehnoloģijā.

Mācību formas:
 • Latviešu un krievu plūsma, pilna laika studijas

Maģistrantūras programma dod iespēju padziļināt tulkošanas iemaņas un prasmes no/uz šādām valodām: angļu/vācu/latviešu/krievu/franču.

Multilingvālā tulkošana tiek piedāvāta šādās valodās: vācu/angļu/latviešu/krievu/franču.

Mācību ilgums:
 • 2 gadi.

Studentu apmaiņa notiek Sokrates un Erasmus programmas ietvaros.

Uzņemšanas noteikumi: Tulkošanas maģistrantūrā tiek uzņemtas personas ar augstāko izglītību (ar tulka/tulkotāja kvalifikāciju). Paredzēta testēšana un intervija svešvalodā.

SPPA ir plaši sakari ar vairākām Eiropas un vietējām organizācijām un mācību iestādēm. Tulku fakultātē pastāvīgi strādā ārzemju speciālisti.

Pašnovērtējuma ziņojumi

Tulks, tulkotājs, tulks-referents 2008./2009. ak.g.

Tulks, tulkotājs, tulks-referents 2009./2010. ak.g.

Tulks, tulkotājs, tulks-referents 2010./2011. ak.g.

Tulkošanas maģistrantūra 2008./2009. ak.g.

Tulkošanas maģistrantūra 2009./2010. ak.g.

Tulkošanas maģistrantūra 2010./2011.ak.g.

Tulku fakultātes pašnovērtējums 2011./2012.ak.g.

Tulku fakultātes pašnovērtējums 2012./2013.ak.g.